RHB

Usługa elektroniczna efektywnego zarządzania zasobami środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w przedsiębiorstwie w formule Software-as-a-Service

Funkcjonalności systemu


Automatyczna analiza porównawcza rentowności wykorzystania danego zasobu

Usługa elektroniczna umożliwi automatyczne uzyskanie wyników analizy porównawczej zarówno dla zasobu, którego pozyskanie partner dopiero planuje, jak i dla zasobów już znajdujących się w majątku przedsiębiorstwa.


Analiza wrażliwości i identyfikacja wąskich gardeł

Opierając się na wprowadzonych przez partnera zasobach reprezentowanej organizacji oraz jej danych ekonomiczno-finansowych usługa elektroniczna prowadzi automatyczną symulację scenariuszy dostępności zasobów oraz powiązanych z nimi wyników ekonomicznych przedsiębiorstwa.


Optymalizacja stanu posiadania zasobów

Automatyczna analiza zasobów pod względem ich produktywności w porównaniu do parametrów innych zasobów oraz przeznaczenia i użytkowania (np. mocy produkcyjnych, dopuszczalnej częstotliwości użytkowania itp.).

image
image
image
image
image